پخش عمده انواع پلاستیک ، بلورجات و فلزجات حراجی 10000 تومان فروش با بالاترین تنوع و بهترین قیمت اجناس در سراسر کشور.

اگر به دنبال راه اندازی یک پلاسکو حراجی هستین و یا از خرید پلاستیک حراجی از مکان های مختلف خسته شده اید، وقت آن رسیده تا با ما تماس بگیرید.

کارخانه پلاستیک طهماسبی با 30 سال سابقه فعالیت در این حوزه، تضمین بهترین فروش را به شما عزیزان می دهد + ارسال فوری به سراسر کشور

لیست محصولات حراجی 10 تومانی

تصویر
عنوان کالا
انواع اندازه با قیمت
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
کوچک
-
36 عدد
8,550 تومان
متوسط
-
24 عدد
13,300 تومان
بزرگ
-
12 عدد
17,100 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
1
-
48 عدد
5,800 تومان
2
-
48 عدد
8,900 تومان
3
-
36 عدد
12,500 تومان
4
-
24 عدد
20,600 تومان
5
-
12 عدد
28,700 تومان
6
-
12 عدد
44,500 تومان
7
-
12 عدد
53,900 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
1
22*8 سانتی متر
48 عدد
5,900 تومان
2
28*10 سانتی متر
48 عدد
9,100 تومان
3
33*12 سانتی متر
36 عدد
12,700 تومان
4
40*15 سانتی متر
24 عدد
20,800 تومان
5
48*18 سانتی متر
12 عدد
28,900 تومان
6
56*22 سانتی متر
12 عدد
44,700 تومان
7
62*23 سانتی متر
12 عدد
54,200 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
36 عدد
8,100 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
1
25*9 سانتی متر
48 عدد
9,500 تومان
2
30*11 سانتی متر
36 عدد
13,200 تومان
3
37*14 سانتی متر
24 عدد
22,300 تومان
4
44*16 سانتی متر
24 عدد
33,500 تومان
5
53*18 سانتی متر
12 عدد
49,000 تومان
6
64*22 سانتی متر
12 عدد
73,199 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
1
-
48 عدد
9,700 تومان
2
-
36 عدد
12,900 تومان
3
-
24 عدد
22,800 تومان
4
-
24 عدد
34,700 تومان
5
-
12 عدد
50,900 تومان
6
-
12 عدد
79,400 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
48 عدد
7,600 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
1
-
48 عدد
8,700 تومان
2
-
36 عدد
12,000 تومان
3
-
24 عدد
19,700 تومان
4
-
24 عدد
26,900 تومان
5
-
12 عدد
37,900 تومان
6
-
12 عدد
55,900 تومان
سایز 7
-
12 عدد
92,900 تومان
مینی
-
48 عدد
6,500 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
1
-
72 عدد
6,200 تومان
2
-
60 عدد
10,000 تومان
3
-
48 عدد
11,400 تومان
4
-
48 عدد
20,000 تومان
5
-
48 عدد
21,900 تومان
6
-
36 عدد
28,500 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
24 عدد
8,820 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
150 عدد
9,600 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
36 عدد
7,000 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
60 عدد
9,500 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
کوچک
-
72 عدد
8,700 تومان
بزرگ
-
72 عدد
9,000 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
270 عدد
5,400 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
35*20 سانتی متر
120 عدد
7,600 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
کوچک
-
72 عدد
9,100 تومان
بزرگ
-
72 عدد
12,600 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
1
-
48 عدد
14,400 تومان
2
-
24 عدد
18,000 تومان
3
-
24 عدد
23,800 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
1
-
60 عدد
7,700 تومان
2
-
36 عدد
11,200 تومان
3
-
36 عدد
11,200 تومان
4
-
24 عدد
12,200 تومان
5
-
24 عدد
12,200 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
48 عدد
9,000 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
480 عدد
4,100 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
24 عدد
7,500 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
کوچک
-
144 عدد
2,100 تومان
متوسط
-
144 عدد
3,500 تومان
بزرگ
-
144 عدد
4,700 تومان
سوپر
-
72 عدد
7,800 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
کوچک
-
120 عدد
6,600 تومان
بزرگ
-
120 عدد
7,300 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
96 عدد
6,300 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
60 عدد
4,400 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
48 عدد
7,000 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
60 عدد
9,900 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
60 عدد
9,900 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
12 عدد
7,500 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
72 عدد
5,800 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
296 عدد
4,400 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
36 عدد
9,500 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
72 عدد
8,600 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
112 عدد
6,600 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
96 عدد
6,700 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
144 عدد
5,800 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
72 عدد
8,800 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
72 عدد
9,700 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
72 عدد
9,700 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
24 عدد
9,800 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
48 عدد
7,700 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
192 عدد
6,900 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
100 عدد
3,650 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
400 عدد
4,400 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
24 عدد
3,200 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
24 عدد
8,800 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
120 عدد
6,350 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
72 عدد
8,000 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
متوسط
-
72 عدد
9,900 تومان
بزرگ
-
72 عدد
11,700 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
مربع
-
576 عدد
5,000 تومان
مستطیل
-
440 عدد
7,100 تومان
گرد
-
360 عدد
7,100 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
120 عدد
5,900 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
2 کیلو گرم
-
24 عدد
8,500 تومان
5 کیلو گرم
-
12 عدد
15,500 تومان
12 کیلو گرم
-
12 عدد
22,500 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
40*70 سانتی متر
60 عدد
8,900 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
بزرگ
-
120 عدد
8,470 تومان
کوچک
-
120 عدد
7,590 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
بزرگ
-
120 عدد
8,470 تومان
کوچک
-
120 عدد
7,590 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
1
-
48 عدد
7,600 تومان
2
-
36 عدد
11,400 تومان
3
-
24 عدد
17,100 تومان
4
-
12 عدد
28,500 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
96 عدد
3,800 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
کوچک
-
48 عدد
7,600 تومان
بزرگ
-
24 عدد
21,900 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
1
-
48 عدد
9,300 تومان
2
-
36 عدد
13,100 تومان
3
-
24 عدد
19,200 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
36 عدد
7,800 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
کوچک
-
48 عدد
4,900 تومان
بزرگ
-
36 عدد
9,700 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
1
-
36 عدد
8,670 تومان
2
-
36 عدد
12,100 تومان
3
-
36 عدد
16,440 تومان
4
-
24 عدد
27,650 تومان
مینی
-
36 عدد
5,340 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
120 عدد
4,500 تومان
سایز 2
-
120 عدد
6,300 تومان
سایز 3
-
96 عدد
7,200 تومان
سایز 4
-
96 عدد
8,100 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
6 عدد
97,000 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
کوچک
-
96 عدد
7,500 تومان
بزرگ
-
24 عدد
26,400 تومان
متوسط
-
48 عدد
13,800 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
60 عدد
6,000 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
400 عدد
5,400 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
500 عدد
5,400 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
400 عدد
5,400 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
100 عدد
7,800 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
330 عدد
9,000 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
6
-
300 عدد
5,200 تومان
9
-
480 عدد
5,400 تومان
12
-
300 عدد
8,300 تومان
14
-
240 عدد
13,200 تومان
17
-
180 عدد
15,400 تومان
22
-
108 عدد
24,200 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
140 عدد
3,500 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
20
-
192 عدد
-
14
-
336 عدد
9,400 تومان
7
-
480 عدد
5,400 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
1
-
72 عدد
7,600 تومان
سایز 2
-
48 عدد
9,500 تومان
سایز 3
-
-
13,800 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
1
-
72 عدد
7,600 تومان
سایز 2
-
48 عدد
9,500 تومان
سایز 3
-
-
13,800 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
7 متری
-
144 عدد
8,100 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
120 عدد
8,900 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
1
-
24 عدد
8,730 تومان
2
-
24 عدد
9,900 تومان
3
-
24 عدد
11,520 تومان
4
-
24 عدد
13,050 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
1
-
18 عدد
7,650 تومان
2
-
18 عدد
9,900 تومان
3
-
18 عدد
12,200 تومان
4
-
18 عدد
14,400 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
1
-
12 عدد
9,360 تومان
2
-
12 عدد
11,700 تومان
3
-
12 عدد
15,840 تومان
4
-
12 عدد
19,800 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
60 عدد
9,500 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
کوچک
-
36 عدد
7,480 تومان
بزرگ
-
18 عدد
13,200 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
کوچک
-
60 عدد
6,900 تومان
متوسط
-
48 عدد
9,800 تومان
بزرگ
-
36 عدد
11,950 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
2
-
-
5,500 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
300 سانتی متر
62 عدد
7,500 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
30 عدد
7,700 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
60 عدد
9,500 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
کوچک
-
600 عدد
4,600 تومان
بزرگ
-
600 عدد
5,000 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
24 عدد
8,500 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
12 عدد
9,300 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
کوچک
-
48 عدد
4,250 تومان
متوسط
-
24 عدد
8,500 تومان
بزرگ
-
18 عدد
10,500 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
100 عدد
8,000 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
80 عدد
9,350 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
12
-
288 عدد
2,400 تومان
18
-
96 عدد
4,100 تومان
20
-
48 عدد
5,300 تومان
24
-
48 عدد
6,400 تومان
30
-
36 عدد
9,500 تومان
45
-
24 عدد
12,900 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
39 عدد
6,800 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
2021
-
48 عدد
5,500 تومان
2022
-
24 عدد
9,170 تومان
2023
-
24 عدد
14,700 تومان
2024
-
24 عدد
22,000 تومان
2025
-
18 عدد
12,200 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
72 عدد
8,400 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
4
-
24 عدد
9,500 تومان
5
-
24 عدد
11,600 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
30 عدد
9,800 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
90 عدد
5,300 تومان
سایز 2
-
60 عدد
8,400 تومان
سایز 3
-
60 عدد
12,300 تومان
سایز 4
-
34 عدد
19,000 تومان
سایز 5
-
24 عدد
26,400 تومان
سایز 6
-
12 عدد
32,999 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
90 عدد
5,300 تومان
سایز 2
-
60 عدد
8,400 تومان
سایز 3
-
60 عدد
12,300 تومان
سایز 4
-
36 عدد
19,000 تومان
سایز 5
-
24 عدد
26,400 تومان
سایز 6
-
12 عدد
33,000 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
الماسی 2
-
60 عدد
7,000 تومان
الماسی 3
-
60 عدد
10,800 تومان
الماسی 4
-
60 عدد
18,100 تومان
الماسی 5
-
18 عدد
25,700 تومان
الماسی 6
-
12 عدد
38,600 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
کوچک
-
144 عدد
6,700 تومان
بزرگ
-
72 عدد
11,000 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
24 عدد
7,100 تومان
سایز 2
-
24 عدد
11,000 تومان
سایز 3
-
24 عدد
16,700 تومان
سایز 4
-
12 عدد
24,700 تومان
سایز 5
-
12 عدد
37,100 تومان
سایز 6
-
12 عدد
55,100 تومان
سایز 7
-
6 عدد
85,500 تومان
سایز 8
-
6 عدد
118,800 تومان
سایز 9
-
6 عدد
176,700 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
کوچک
-
72 عدد
9,600 تومان
بزرگ
-
72 عدد
13,300 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
72 عدد
8,100 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
36 عدد
9,500 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
36 عدد
9,350 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
48 عدد
9,500 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
1
-
48 عدد
7,100 تومان
2
-
36 عدد
11,200 تومان
3
-
24 عدد
15,700 تومان
4
-
24 عدد
26,000 تومان
5
-
12 عدد
41,800 تومان
6
-
12 عدد
54,900 تومان
7
-
12 عدد
69,300 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
1
22*8 سانتی متر
48 عدد
7,200 تومان
2
656028*10 سانتی متر
48 عدد
11,500 تومان
3
33*12 سانتی متر
36 عدد
15,900 تومان
4
40*15 سانتی متر
24 عدد
26,200 تومان
5
48*18 سانتی متر
12 عدد
42,200 تومان
6
56*22 سانتی متر
12 عدد
55,200 تومان
7
62*23 سانتی متر
12 عدد
69,900 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
48 عدد
8,600 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
1
-
36 عدد
8,650 تومان
2
-
36 عدد
12,100 تومان
3
-
36 عدد
16,440 تومان
4
-
24 عدد
27,650 تومان
مینی
-
36 عدد
5,340 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
1
-
48 عدد
9,800 تومان
2
-
36 عدد
15,300 تومان
3
-
24 عدد
21,900 تومان
4
-
24 عدد
32,900 تومان
5
-
12 عدد
49,900 تومان
6
-
12 عدد
67,900 تومان
7
-
12 عدد
109,000 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
کوچک
-
72 عدد
8,800 تومان
بزرگ
-
72 عدد
11,800 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
96 عدد
6,100 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
96 عدد
8,100 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
48 عدد
7,900 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
60 عدد
8,700 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
100 عدد
7,800 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
120 عدد
6,100 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
96 عدد
4,000 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
192 عدد
3,700 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
200 عدد
7,900 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
72 عدد
8,500 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
96 عدد
8,900 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
600 عدد
9,400 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
120 عدد
6,210 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
24 عدد
9,900 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
48 عدد
6,930 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
6 عدد
8,000 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
72 عدد
7,400 تومان
عنوان سایز
اندازه
تعداد در جعبه
قیمت
سایز 1
-
250 عدد
9,500 تومان

پخش عمده اجناس پلاسکو حراجی 10000 تومان فروش

تنوع در انواع محصولاتی که در حراجی پلاسکو مشاهده می کنید، به گونه ای است که می توانید همه خرده ریزهای کوچک و مورد نیازتان را به راحتی پیدا کنید. یکی از مهم ترین ویژگی این فروشگاه ها این است که علاوه بر تنوع بالا، میزان فروش و عرضه بیشتری در مقایسه با مغازه های فعال در سطح شهر دارند. این ویژگی به دلیل قیمت مقرون به صرفه و یکسان همه اجناس پلاسکو حراجی است. در پخش عمده اجناس پلاسکو حراجی می توانید اسباب بازی های کوچک و بزرگ، لوازم پلاستیکی و کاربردی برای منزل و آشپزخانه، وسایل دکوری و تزئینی و فانتزی و حتی بلوریجات و اجناس فلزی و … را به راحتی پیدا کنید. کلیه لوازم ذکر شده در رنگ و طرح های مختلف و با قیمت یکسان و بسیار مقرون به صرفه در حراجی پلاسکو موجود است. در واقع با هزینه بسیار کمی می توانید لیستی از اقلام مورد نیازتان را خریداری کنید. پخش-عمده-اجناس-پلاسکو-حراجی

واژه حراجی پلاسکو به چه منظور به کار می رود؟!

یکی از واژه هایی که امروزه به دلیل افزایش قیمت زمان فروش می شنوید، حراجی است. منظور از حراجی این است که فروشنده چندین کالا را با نرخ های مختلف خریداری کرده و با یک نرخ ثابت همه را می فروشند. این مورد در حراجی پلاسکو بیشتر دیده می شود. به گونه ای که خریداران با مراجعه به پخش پلاستیک حراجی با خیال راحت تعداد زیادی از اجناس را با قیمت مقرون به صرفه خریداری می کنند.

آدرس پخش پلاسکو حراجی

همانطور که همه ما می دانیم دانستن مقصد و آدرس دقیق پخش عمده حراجی پلاستیک و پخش پلاستیک بسیار حائز اهمیت بوده و کار را برای خرید پلاستیک حراجی بسیار آسان تر می کند.

راه اندازی حراجی پلاستیک در تهران

یکی از بهترین ویژگی های حراجی های پلاسکو این است که از کوچک ترین تا بزرگ ترین لوازم و وسایل کاربردی و حتی ضروری را می توانید پیدا کنید. این ویژگی سبب می شود که زمان خرید و فروش اجناس حتی به صورت عمده با مشکل زیادی روبرو نباشید. چون مشتری با احتمال بیشتری حتی پس از دیدن لوازم و وسایلی که نیاز کمی به آن ها دارد، برای خرید ترغیب می شود. برای راه اندازی حراجی پلاستیک در تهران کافی است مکانی با اندازه 60 متر را به عنوان فروشگاه انتخاب کنید. این مکان بهتر است که در مکان های پر رفت و آمد و  قشری با درآمد متوسط باشد. یکی از ویژگی های دیگری که زمان راه اندازی حراجی باید به آن توجه زیادی داشته باشید، ساخت و قرار دادن تعداد نسبتا زیادی قفسه است. با نصب و قرار دادن قفسه ها با نظم و ترتیب بهتر و سریع تری می توانید اجناس یکسان و مشابه با یک دیگر را در قفسه ها قرار دهید. این کار علاوه بر ایجاد نظم بیشتر در محیط، باعث می شود که مشتری نیز با دست باز و سریع تر بتواند انتخاب کند. حتی در صورتی که بودجه کافی برای خرید و نصب قفسه های زیاد ندارید، یا متراژ بزرگ تری را برای فروشگاه انتخاب کرده اید، می توانید این وسایل را روی زمین و به صورت دسته بندی شده و دقیق قرار دهید. شما میتوانید جهت خرید عمده پلاستیک از کارخانه با ما در ارتباط باشید.

سرمایه لازم برای شروع کار پلاستیک حراجی 10000 تومان

یکی از چالش ها و دغدغه هایی که برخی از فروشندگان زمان راه اندازی پلاسکو حراجی دارند، توجه به سرمایه لازم برای شروع کار است. به طور کلی می توان گفت میزان سرمایه لازم برای خرید محصولات و لوازم پلاستیکی و … به عوامل مختلف زیر بستگی دارد: 1-   متراژ فروشگاه 2-   نوع چیدمانی که در نظر دارید لوازم و محصولات را قرار دهید. 3-   حجمی بودن یا نبودن محصولات 4-   قیمت و میزان محصولاتی که مشتریان قبلی یا فعلی سفارش یا درخواست داده اند. به طور کلی میزان سرمایه لازم برای شروع کار پلاستیک حراجی برای محصولات و حراجی های 10 هزار تومانی، به ازای هر 1 متر متراژ، 2 میلیون محصول است. برای مثال یک فروشگاه 50 متری به 100 میلیون جنس نیاز دارد تا بتواند از همه قسمت های فروشگاه برای فروش بهتر، به بهترین نحو استفاده کند.

روش جذب مشتری در حراجی 10 هزار فروش

طبق بررسی هایی که تاکنون انجام شده، از ابتدا در حراجی های پلاسکو محصولات و لوازم پلاستیکی با قیمت های ثابت و یکسانی به فروش می رسیدند. در واقع همین ویژگی باعث افزایش رضایت مشتریان و افزایش استقبال آن ها برای خرید از حراجی پلاسکو شده است. در گذشته قیمت این نوع لوازم و محصولات معمولا بین 5 هزار تومان تا 20 هزار تومان و در برخی موارد قیمت بیشتر بود. در این میان حراجی 10 تومانی مورد استقبال بیشتری قرار می گرفت. محصولات حراجی پلاسکو با وجود این که قیمت کمی دارد، اما فروش آن نسبتا بسیار بالا و قابل توجه است. در واقع حراجی پلاسکو و به ویژه حراجی عمده پلاسکو، حاشیه سود کمی دارد. اما قیمت کم این محصولات سبب می شود که در مدت زمان کوتاه تری بتوانید مشتریان زیادی را جذب کنید. یکی از بهترین روش های جذب مشتری برای فروش در حراجی پلاسکو، تبلیغات تراکتی، ارسال پیامک با استفاده از سامانه ها، تبلیغات دهان به دهان، و تبلیغ در شبکه های اجتماعی است. پس از این که فروشگاه به درآمد نسبتا ثابت و مطلوبی دست پیدا کرد، می تواند از طریق پخش حراجی پلاسکو میزان لوازم بیشتری را سفارش داده و به فروش برساند. این کار در بلند مدت و در صورت حفظ مشتری باعث افزایش حاشیه سود و درآمد بیشتر نیز خواهد شد.
 

اجناس پلاستیک حراجی در تهران

در فروشگاه های بزرگ و کوچک حراجی پلاسکو، انواع و اقسام وسایل کاربردی و ضروری برای منازل و محل کار به فروش می رسد. در طی سال های اخیر نیز با توجه به افزایش چشمگیری که در خرید هر چه بیشتر این نوع محصولات وجود داشته، دسته بندی های مختلفی برای فروش هر چه بیشتر در این فروشگاه ها دیده می شود. یکی از بیشترین لوازمی که میزان سود بیشتر و درآمد بالاتری برای فروشنده به همراه دارد، پلاستیک است. این نوع اجناس علاوه بر تنوع بسیار زیادی که دارند، قیمتشان هم مقرون به صرفه است.

مرکز تولید و پخش پلاستیک و بلور حراجی

همان طور که در پاراگراف های بالاتر اشاره شد، منظور از پلاسکو کلیه محصولات و لوازم پلاستیکی است که همه اقشار به آن نیاز مبرم دارند. یکی از سوالاتی که مشتریان زمان مراجعه به یک فروشگاه با حراجی 10000 تومانی می پرسند این است که آیا برند و جنس همه محصولات یکسان است؟ در جواب باید گفت خیر. در بسیاری از شرایط فروشندگان، این محصولات را از مرکز تولید و پخش پلاستیک و بلور حراجی به صورت عمده خریداری می کنند. حتی در بسیاری از مواقع قیمت همه این اجناس یکسان نیست. بلکه به منظور جلب رضایت و افزایش تعداد مشتری با قیمت یکسان فروخته می شود. در این مراکز فروش می توانید انواع محصولات پلاسکو زیر با قیمت مقرون به صرفه و به صورت عمده خریداری کنید:
  • ظروف پلاستیکی بزرگ و کوچک
  • بلوریجات
  • چینی و آرکوپال
  • محصولات فلزی
  • محصولات برقی کوچک و ضروری
  • محصولات و وسایل دکوری و تزئینی
 

پخش عمده پلاسکو حراجی

با توجه به این که فروشگاه های مختلف برای جلب رضایت مشتریان انواع محصولات و لوازم پلاسکو را به فروش می رسانند، میزان تقاضای این محصولات افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به گونه ای که مراکز پخش عمده پلاسکو حراجی نیز رونق گرفته است. یکی از مهم ترین ویژگی پخش عمده این است که می توانید نیاز هر مشتری با هر سلیقه ای را رفع کنید. به همین منظور لازم است که یک فروشگاه یا مغازه نسبتا بزرگ داشته باشید. به گونه ای که بتوانید کلیه لوازم مورد نیاز و ضروری که ممکن است برای هر خریدار ضروری باشد را در معرض دید او قرار دهید. علاوه بر این، لازم است که از محصولات مختلف بر اساس دسته بندی هایی که در بالا ذکر شده، رنگ و طرح های متنوعی ارائه کنید تا نظر خریداران با سلایق مختلف به محصولات شما جلب شود. در واقع شعار اصلی این نوع مراکز این است که مشتری نباید دست خالی برود. دو برندی که کالای بسیار با کیفیتی داشته و قسمتی از سبد کالایی آن ها در پلاستیک حراجی قرار می گیرد: کارخانه پلاستیک تسا ، شرکت مدرن پلاستیک ، بانیس پلاستیک و آریسام پلاستیک می باشد.

اجناس موجود در پخش حراجی پلاسکو

تنوع زیاد در حراجی های پلاسکو، عامل اصلی موفقیت این کسب و کار در جلب مشتری است. این تنوع سبب می شود که فروشنده نیز با دست باز انواع محصولات پلاسکو را عرضه کند. در واقع منظور از پلاسکو کلیه لوازم و محصولات پلاستیکی است که برای هر خانه ای نیاز است. بنابراین دسته بندی های مختلفی برای آن در نظر گرفته می شود که می توان آن ها را پس از خرید در قفسه های مختلف قرار داد و سریع تر فروخت. بر همین اساس می توان گفت اجناس موجود در پخش حراجی پلاسکو عبارتند از:
  • ظروف پلاستیکی آشپزخانه: این محصولات شامل سینی پلاستیکی، پارچ و لیوان پلاستیکی با طرح و رنگ های متنوع، جا قاشقی، کلمن آب، بطری های متنوع، نمکدان و حتی ظروف غذا خوری پلاستیکی مناسب برای سفر و … است.
  • پلاستیک خانگی: این وسایل به محصولاتی اشاره داد که از ضروریات اصلی منزل شناخته می شود، اما ممکن است به صورت روزانه به آن ها نیازی نداشته باشید. این محصولات شامل بادبزن ، کباب زن ، آبکش پلاستیکی، چوب لباسی، و … هستند.
  • لوازم نظافتی و بهداشتی: این نوع وسایل نیز با احتمال نیاز کم تری در منازل استفاده می شود، اما وجود آن ها ضروری است. برای مثال جارو و خاک انداز، انواع طی و جارو (طی حوله ای، طی پلاستیکی، طی نخی و …)، لگن پلاستیکی.